Wat we doen

BETONVLOEREN

Sinds meerdere jaren is polierbeton als vloerafwerking in volle opkomst. Dit niet enkel omwille van het naadloos karakter waardoor de ruimte accentueert maar ook het natuurlijk uitzicht, makkelijk onderhoud en relatief goedkope prijs zorgen ervoor dat dit product alsmaar beter in de markt komt te liggen. Bovendien hoeft polierbeton geen eerdere uitvulling zoals bv chape en kan dit product ineens als laatsten schakel op isolatie ( ook met vloerverwarming ) voorzien worden. Ook terrassen, paden, opritten enz… kan men afhankelijk van de ondergrond (weliswaar op minimum 15 cm) rechtstreeks met scheidingsfolie zonder uitvulling op volle grond plaatsen. Geen voorafgaande uitvulling heeft dus los van het budgettair voordeel ook qua timing een interessante impact op de vordering van uw project.

VARIANTEN

Polierbeton biedt een ruimte aan mogelijkheden qua structuur, hellingsgraad, patroon en kleuren.
In de loop der jaren bouwden wij een zeer uitgebreid gamma op zodat u naast het traditionele grijs ook kan kiezen uit bv verschillende soorten bruin, beige, geel, groen, rood, zwart, zelfs gebroken wit enz….
Naast de noodzakelijke uitzettingsvoegen kan men in samenspraak en afhankelijk van het gebouw ook bv opteren voor een bepaald tegelpatroon.

POLIERBETON OP VLOERVERWARMING

Wanneer alle normen in acht genomen worden zal de kans tot scheurvorming zich tot een absoluut minimum beperken, ook wanneer de betonvloer met vloerverwarming werd voorzien.

Een absolute voorwaarde zijn de betonsamenstelling, voldoende dekking, wapening en uitzettingsmogelijkheid.

Met ondertussen meer dan 20 jaar polierervaring in woningbouw hebben wij alle factoren om scheurvorming te vermijden heel goed in de hand.

ONDERHOUD

Na afwerking voorzien wij de betonvloer van een waterdragende curing compound om een te snelle uitdroging te voorkomen.
Dergelijke curing vraagt een drietal weken om volledig te verdwijnen en tot zo langmag de vloer enkel met zuiver water gereinigd worden.
Nadien is het gedurende enkele maanden raadzaam om regelmatig met een vette zeep te onderhouden omwille van patinevorming en bijgevolg een homogene- en makkelijk te onderhouden toplaag te bekomen.

Een belangrijk onderdeel met oog op een onderhoudsvriendelijke betonvloer is de korodurslijtlaag die wij in onze offertes aanbieden. Ook bieden wij een vloerzeep op basis van boenwas aan waardoor uw vloer een heel mooi satijnglanzende look verkrijgt.

BESCHERMLAGEN

Op zich vormt een verzadigde betonvloer voldoende bescherming voor dagelijks gebruik en zal zelfs wijn- of vet bij tijdig opkuisen geen vlekvorming nalaten.
Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid tot transparante of ingekleurde impregnatie om de betonvloer ineens tot centimeters diep te verzegelen.

POLIERBETON IN WONINGBOUW TUSSEN 25- EN 35 PROCENT GOEDKOPER

DAN DE GEMIDDELDE TRADITIONELE TEGELVLOER.

Prijzen zijn afhankelijk van het type, moeilijkheidsgraad en omvang van het project. Dit omdat betonvloeren afhankelijk van weersomstandigheden bewerkt worden in hun drogingsproces waardoor afwerken van de kleinste betonvloer onvermijdelijk een bepaald aantal arbeidsuren met zich meebrengt.